Користувацька угода

Цей документ (далі - Угода) є договором між фізичними особами (Користувачами і Фахівцями), які реєструються на Сайті, і Власником - ПрАТ «ВФ Україна», зареєстрованим відповідно до законодавства України. Містить обов'язкові умови, з якими Користувачі і Фахівці погоджуються і зобов'язуються дотримуватися під час користування Сайтом.

Невід'ємними частинами цієї Угоди є Договір надання платних інформаційних послуг (Додаток, див. посилання внизу сторінки) і Положення про конфіденційність і захист персональних даних; останнє розміщене в якості окремого документу по посиланню https://zdorro.online/privacy-policy-UA

При реєстрації на Сайті ви зобов'язані прочитати і погодитися з Угодою і додатками до нього.

1. Використання термінів

1.1. Власник - ПрАТ «ВФ Україна», зареєстроване відповідно до законодавства України, відомості про яке вказані в розділі "Контакти" на Сайті за адресою https://zdorro.online/contacts (далі також Компанія, ми, нас, або наш).

1.2. Сайт - сайт Zdorro.online ​​за адресою https://zdorro.online/ (включаючи додатки для мобільних пристроїв), який належить і обслуговується Власником і/або уповноваженими їм особами.

1.3. Контент - будь-яка інформація, що розміщується на Сайті

1.4. Послуги - надання медичної інформації довідкового характеру, з використанням технічних засобів Сайту. Через Сайт надаються наступні види послуг :

1.4.1. Безкоштовні послуги - безкоштовне надання медичної інформації довідкового характеру письмово з використанням технічних засобів Сайту шляхом надання Користувачеві відповідей на його питання Фахівцем або Фахівцем-модератором.

1.4.2. Платні послуги - відшкодувальне надання медичної інформації довідкового характеру з використанням технічних засобів Сайту шляхом проведення відеоконференції з можливістю одночасного обміну текстовими повідомленнями/файлами між Фахівцем і Користувачем.

1.5. Користувач - фізичне особа-користувач мережі Інтернет у віці не молодше 18 років, який успішно завершив процедуру реєстрації на Сайті в якості Пацієнта (далі також ви, вас або ваш).

1.6. Фахівець - фізична особа-підприємець або самозайнята особа, що має вищу медичну освіту і успішно завершило процедуру реєстрації на Сайті в якості Лікаря.

1.7. Фахівець-модератор - фізична особа, призначена Власником, яке здійснює модерацію відповідей Фахівців і питань Користувачів при наданні ними безкоштовних послуг і дає відповіді на питання Користувачів під час надання безкоштовних послуг у випадках, визначених Угодою.

1.8. Реєстрація - процедура створення облікового запису користувача або Фахівця з покрокової інструкції. Результатом реєстрації на Сайті є надання Користувачеві або Фахівцеві персоніфікованого доступу в Особистий Кабінет для персоніфікованої взаємодії з інтерфейсами сайту.

2. Предмет Угоди

2.1. Сайт надає Користувачеві і Фахівцеві можливість використати свої сервіси і контент, розміщені на Сайті, на умовах, викладених в справжній Угоді. Угода набуває чинності з моменту вираження Користувачем або Фахівцем згоди з Угодою в порядку, передбаченому п. 2.4 Угоди.

2.2. Сайт надає Користувачам і Фахівцям можливість доступу до широкого спектру сервісів, включаючи засоби навігації, комунікації, пошуку, розміщення і зберігання різного роду інформації і матеріалів, персоналізації контенту і тому подібне. Регламентація взаємодії з усіма існуючими на даний момент сервісами, а також будь-який їх розвиток і оновлення є предметом справжньої Угоди.

2.3. Використання сервісів Сайту регламентується Угодою. Угода може бути змінена Підприємцем без сповіщення про це Користувачів і Фахівців.

2.4. Після проставляння Користувачем/Фахівцем при Реєстрації на Сайті відмітки про згоду з умовами Угоди Користувач або Фахівець вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному об'ємі, без яких-небудь обмовок і виключень.

2.5. Починаючи використати будь-який сервіс/функціонал Сайту, Користувач/ Фахівець вважається таким, що прийняв умови Угоди в редакції, що діє на момент використання сервісів або функцій Сайту, навіть якщо на момент реєстрації цього Користувача/Фахівця діяла інша редакція Угоди. У разі незгоди Користувача/ Фахівця з будь-якого з положень Угоди, Користувач/ Фахівець не має права користуватися Сайтом. У разі, якщо у функціонал Сайту були внесені які-небудь зміни в Угоду в порядку, передбаченому пунктом 2.3 Угоди, з якими Користувач/Фахівець не згоден, він зобов'язаний припинити користування Сайтом.

3. Загальні положення

3.1. Сайт розроблений, щоб об'єднати Пользователй з Фахівцями для отримання відповідей і рад, онлайн консультацій, у тому числі відеоконсультацій.

3.2. Сайт розроблений не для надання медичної допомоги і не для медичного обслуговування в розумінні законодавства України.

3.3. Уся інформація, яка може бути отримана на Сайті або у зв'язку з будь-якими комунікаціями, спілкуваннями, що сталися за допомогою Сайту, включаючи, але не обмежуючись інформацією, отриманою за результатами консультації Фахівця, спрямована тільки на інформування.

3.4. Стосунки з Фахівцем ні в якому разі не є стосунками лікаря і пацієнта, які регулюються відповідним законодавством України: Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров'я, введені в дію з 15 грудня 1992 року згідно Постанови Верховної Рады України від 19 листопада 1992 N 2802-XII і іншими актами законодавства, що регулюють громадські стосунки у сфері охорони здоров'я.

3.5. Інформація, що міститься на Сайті, не є повноцінною заміною професійного медичного діагнозу або лікування. Довіряти будь-якій інформації, отриманій на Сайті, включаючи висновки, а також рекомендації по медикаментозному і іншому лікуванню, можна тільки на свій страх і ризик.

3.6. Сайт створений, щоб підтримати ваш вибір і ваші рішення по охороні власного здоров'я. Це ваші рішення. Ми вважаємо, що рішення про здоров'я краще приймати тільки після професійної консультації з лікарем в установі охорони здоров'я. Завжди використайте здоровий глузд при ухваленні рішень відносно здоров'я. Ми і Фахівці не можемо приймати рішення за вас. Ми можемо допомогти вам знайти якісну медичну інформацію і, коли це можливо і доцільно, допомогти з'єднатися з Фахівцями для консультацій за допомогою Сайту.

На Сайті ви можете запитати і знайти відповіді Фахівців на свої питання. Сайт не є місцем для надання повноцінної медичної допомоги, але наявність на сайті Фахівців дає можливість отримати медичні інформаційні послуги, що включають надання інформації медичного характеру. Ми сподіваємося, що ці послуги будуть цінними для вас. Будь ласка, використайте їх відповідально.

Користування Сайтом не робить вас пацієнтом в розумінні законодавства України. Сайт може допомогти вам визначити послуги, які вам потрібні. Все, що є на Сайті і, зокрема, доступ до контенту або послуг, які надаються через Сайт, виключно для вашого зведення, і повинно використовуватися виключно в інформаційних цілях. Це означає, що Контент не є заміною медичної консультації, діагностики, лікування: профілактики.

Фахівець, за загальним правилом, не є вашим лікарем, установою охорони здоров'я або медичною установою. Коли ви берете участь в онлайн консультуванні, то погоджуєтеся з тим, що Фахівець не є вашим лікарем в розумінні законодавства України, а також ви погоджуєтеся не використати Сайт в якості замінника лікуванню, призначеному вашим лікарем.

Взаємодія з Фахівцем на Сайті не є медичною практикою, а консультації не можуть бути використані для встановлення діагнозу, для фізичного огляду або для лікування. Не використайте Сайт для діагностики або лікування захворювання.

Ніколи не використайте Сайт у випадку якщо ви потребуєте невідкладної медичної допомоги.

Завжди консультуйтеся з лікарем.

Завжди отримуйте рекомендації вашого лікаря або іншого кваліфікованого лікаря, коли у вас є особисте питання про стан здоров'я або симптоми.

Ніколи не ігноруйте професійну медичну раду із-за інформації, отриманої на Сайті.

3.7. Фахівці, що знаходяться на Сайті, не є нашими співробітниками або працівниками, найнятими за трудовими договорами, цивільно-правовими договорами, контрактам і тому подібне. Будь-які думки, ради або інформація від цих осіб є їх особистою думкою, і їх думка не є нашою думкою. Наявність Фахівців на Сайті не є рекомендацією, це не свідчить про їх кваліфікацію і будь-які професійні якості. Ми надаємо інформацію "як є". Сайт відмовляється від усіх гарантій, прямих або непрямих, Сайт ні в якому разі не несе відповідальності перед вами за будь-які рішення або дії, які були здійснені з урахуванням інформації, отриманої на Сайті.

Усі думки і заяви, висловлені Фахівцями на Сайті і або через Сайт, є їх особистими думками і не відбивають нашої думки.

3.8. Ми не рекомендуємо і не схвалюємо якийсь конкретний Контент, послуги, тести, ліки, продукти, процедури, думки або іншу інформацію, які можуть тим або іншим чином згадуватися на Сайті. Ми не можемо гарантувати, що Сайт допоможе вам досягти якихось конкретних цілей або результатів.

3.9. Сайт не гарантує точність і вірність даних Контенту.

3.10. Сайт не редагує і не несе відповідальності за зміст інформації, наданої третіми сторонами, не несе також відповідальність за будь-які думки, заяви, будь-яку іншу інформацію, надані третіми особами, у тому числі Фахівцями або Користувачами.

3.11. Ми не несемо відповідальності ні за що за межами Сайту. Зовнішній контент (контент і сервіси, посилання на інші програми, веб-сайти або інформацію, програмне забезпечення, дані або інший контент і так далі) знаходяться поза нашим контролем. Ми не контролюємо, не схвалюємо, не перевіряємо правильність або точність відгуків і інше за межами Сайту, і ми не несемо відповідальності за їх зміст. Ми не гарантуємо і не несемо ніякій відповідальності за інформацію, програмне забезпечення, дані, політику конфіденційності, пов'язані з чимось за межами Сайту.

3.12. Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо відправляти вам різну інформацію і комерційні повідомлення по електронній пошті і у вигляді SMS- повідомлень.

3.13. Ми не несемо відповідальності за використання або неправильне використання вами або будь-якою третьою стороною будь-якого Контенту або іншої інформації, представленою, переданою або отриманою за допомогою Сайту.

3.14. Послуги і Контент надаються в якості "як є". Ми не робимо ніяких завірень або гарантій відносно точності, достовірності, повноти, своєчасності і актуальності інформації, що міститься на Сайті. Будь-які дані про місце розташування через Сайт, можуть бути неточними або неповними, і будь-яке використання таких даних є використанням на свій власний ризик.

3.15. Ця Угода, у тому числі Додатки до нього, можуть мінятися. Сам факт подальшого (після зміни умов) користування вами Сайтом означає, що ви згодні з оновленими умовами Угоди, отже, у разі, якщо ми змінимо і/або оновимо їх, а ви продовжите користуватися Сайтом, це означає, що ви приймаєте ці зміни. Саме вам вибирати, використати Сайт або ні. Якщо ви не згодні з цією Угодою, будь ласка, не користуйтеся Сайтом.

3.16. Виняткові права на об'єкти авторського права, інші результати інтелектуальної діяльності, доступні за допомогою Сайту, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, створені або придбані нами відповідно до законодавства України, належать виключно нам. Виняткові права на об'єкти авторського права, інші результати інтелектуальної діяльності, розміщені на сайті і Користувачами, і Фахівцями, є власністю відповідних правовласників, якщо інше не обумовлене в угоді між правовласником і нами.

3.17. Користувачі (Фахівці) мають право здійснювати вільне відтворення об'єктів авторського права, інших результатів інтелектуальної діяльності в особистих цілях з обмеженнями відповідно до законодавства України. Вказане відтворення елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження усіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, збереження імені (чи псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідний об'єкт авторський право, результат інтелектуальний діяльність в незмінний вигляд. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

3.18. При розміщенні Користувачем (Фахівцем) об'єктів авторського права (інших результатів інтелектуальної діяльності) на Сайті, виняткові права на які належать йому, Користувач (Фахівець) з моменту такого розміщення надає Підприємцеві право безкоштовного використання такого об'єкту авторського права (іншого результату інтелектуальної діяльності) на території усього миру, у тому числі, у складі складного твору, тобто Користувач надає нам на умовах, викладених в цій Угоді, право на:

- відтворення такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) повністю або в частині в мережі Інтернет;

- поширення такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) шляхом надання доступу до нього необмеженому колу осіб в мережі Інтернет;

- публічний показ такого об'єкту авторського права (результатів інтелектуальної діяльності) в мережі Інтернет;

- публічне виконання такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) в мережі Інтернет;

- публічне виконання такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) в мережі Інтернет;

- передачу до ефіру і по кабелю такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності);

- переклад або іншу переробку такого об'єкту авторського права (результату интелектуальной діяльності);

- доведення такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) до загального відома так, щоб будь-яка особа могла отримати доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час по власному вибору (доведення до загального відома);

- надання за договором права використання такого об'єкту авторського права (результату інтелектуальної діяльності) іншій особі.

3.19. Користувач не має права на розміщення на Сайті об'єктів авторського права (інших результатів інтелектуальної діяльності), виняткові права на які належать третім особам, не маючи відповідного письмового договору з правовласником.

4. Положення відносно облікового запису Користувача

4.1. Ви несете відповідальність за ваш обліковий запис: тримаєте ваші дані для авторизації на Сайті в таємниці. Для користування Сайтом потрібна точна і повна реєстраційна інформація.

4.2. Ви несете відповідальність за безпеку ваших паролів і за будь-яке використання вашого облікового запису.

4.3. Будь ласка, негайно повідомите нас про будь-яке несанкціоноване використання вашого аккаунта.

4.4. Не допускається надавати дозвіл будь-якій іншій фізичній або юридичній особі використати вашу особу (чи особисті дані) для авторизації на Сайті і його використання (як Користувачем, так і Фахівцем) на Сайті).

4.5. Не вказуйте ваше реальне ім'я або будь-яку іншу інформацію, по якій вас можна ідентифікувати, там, де це можуть побачити інші відвідувачі Сайту (на публічних форумах і так далі).

4.6. Ваше користування особистим профілем має бути добросовісним і ви маєте бути повнолітніми, щоб користуватися Сайтом.

5. Конфіденційність

5.1. Ваша особиста інформація зберігатиметься у безпечному режимі. На Сайті реалізовані різні технології і процедури шифрування для захисту вашої особистої інформації від несанкціонованого доступу, яка зберігається в наших комп'ютерних системах. Ми також використовуємо відповідні технології, що обмежують доступ третіх осіб до вашої особистої інформації.

5.2. Доступ до повного функціонала Сайту можливий після Реєстрації і Авторизації по імені користувача (адреса електронної пошти, номер телефону) і паролю. Ви повною мірою несете відповідальність за будь-яке використання Сайту, використовуючи ім'я користувача і пароль. Ми залишаємо за собою право відмінити або відключити ваш логін і пароль у будь-який час.

5.3. Якщо ви завершили процедуру Реєстрації, то ви погодилися з тим, що ми можемо спілкуватися з вами, у тому числі шляхом напряму інформації, листів і повідомлень (у тому числі комерційних) для вас. Ці повідомлення можуть бути відправлені по електронній пошті, SMS або іншим чином, використовуючи контактну інформацію з вашого аккаунта, у тому числі інформацію, надану при реєстрації.

5.4. Ми не продаємо і не поширюємо адреси електронної пошти наших Користувачів і Фахівців (детальніше про те, як ми поводимося з вашою особистою інформацією - в Положенні про конфіденційність і захист персональних даних).

5.5. Ми використовуємо тільки ті дані, якими ви поділитися з Сайтом при Реєстрації на Сайті і при налаштуванні розділів вашого особистого аккаунта.

5.6. Ми не можемо контролювати стабільність роботи засобів комунікацій (зокрема, електронної пошти, SMS, якості і стабільності з'єднання з провайдером інтернет-послуг і так далі).

5.7. Електронна пошта, SMS, текстові повідомлення і мобільний зв'язок не шифруються.

5.8. Ми проситимемо вашого дозволу для збору даних про місце розташування пристрою. Якщо ви спочатку дозволили збір цієї інформації, ви можете відключити цю функцію пізніше, змінивши налаштування у вашому особистому профілі, проте це обмежуватиме вашу здатність використати певні наші послуги. Якщо ви дозволите Сайту (додаткам Сайту для мобільних пристроїв) доступ до сервісів визначення місцезнаходження, ми можемо дізнаватися про місцезнаходження пристрої, коли Сайт (його мобільне застосування) працює у фоновому режимі. Відключення можливості визначення нами точного місця розташування пристрою не обмежує нашу можливість отримувати інформацію про його приблизне місце розташування шляхом визначення IP- адреси. Ми використовуємо інформацію про місцезнаходження, щоб допомогти надати Вам відповідальніші послуги, що персоналізуються.

5.9. Ви повинні розуміти і погоджуєтеся з тим, що під час вашої комунікації з Фахівцем у рамках надання інформаційних послуг, ваші персональні дані будуть доступні Фахівцеві, з якими ви взаємодієте.

5.10. Якщо Фахівець завершив Реєстрацію, він погодився з тим, що Сайт може без обмежень рекламувати Фахівця (безкоштовно для Фахівця) в соціальних мережах, електронних і інших засобах масової інформації в якості лікаря, що консультує на Сайті.

6. Контент і Послуги

6.1. Сайт є безкоштовним сервісом, який пропонує також і платні послуги.

6.2. Ви можете безкоштовно поспілкуватися з питань, що стосуються здоров'я і отримати деякі відповіді і ради.

6.3. Контент належить Власнику. Ви не можете використати Сайт для будь-яких комерційних цілей. Усі права, зокрема, права власності і майнові права разом з усіма правами на інтелектуальну власність, є нашою власністю, за винятком Вашого права відповідно до закону на будь-яку інформацію або контент, пов'язані з онлайн консультаціями, які надає Фахівець.

6.4. Ви погоджуєтеся з тим, що Контент, сформований в процесі надання безвідплатних послуг, зокрема питання Користувачів і відповіді на них Фахівців, можуть модерироваться Фахівцем-модератором з метою їх узгодження з положеннями Угоди і інших правил Сайту, його сервісів.

6.5. Ви погоджуєтеся не брати участь у будь-якій діяльності, яка б привела до порушення авторських прав відносно контенту. Ви не можете відтворювати, створювати схожі твори, поширювати, публічно виконувати або публічно демонструвати контент або будь-яку його частину без нашої попередньої письмової згоди. Ви можете, проте, використати додатки так, як вони розроблені і призначені для використання, у тому числі з використанням можливостей додатків, що дозволяють вам повторно розміщувати матеріали або частини контенту, у тому числі ті, які дозволяють вам поширювати контент через інші сторонні програми, соціальні мережі (наприклад, Facebook або Twitter), у разі, якщо ви не змінюватимете їх зміст.

6.6. Ви погоджуєтеся не передавати, не викачувати, не завантажувати, не розміщувати, не продавати, не передавати будь-які інші права, не розголошувати, не створювати дзеркальні сайти і взагалі не використовувати будь-який аспект програм, контенту, в цілому або в частині, у будь-якій формі і будь-якими засобами.

6.7. Ви можете зв'язатися з нами, якщо ви вважаєте, що Контент порушує ваші авторські права. Ви можете зажадати видалення цих матеріалів (чи блокування доступу до них) від нас .

6.8. Не передавайте нам нічого, якщо ви не хочете, щоб ми отримали права на це. Якщо ви хочете зберегти будь-яку ділову інформацію, ідею, концепцію або винахід, не відправляйте їх на Сайт по електронній пошті або будь-яким іншим чином.

7. Поширення дії окремих положень Угоди 

Якщо ви є Користувачем, то погоджуєтеся з поширенням на Вас дії справжньої Угоди з урахуванням особливостей, викладених в розділі 11 Угод, якщо ви є Фахівцем, то погоджуєтеся з поширенням на вас цієї Угоди з урахуванням особливостей, викладених в розділі 10 Угоди.

8. Умови використання сервісів Сайту

8.1. Мета Сайту полягає в наданні Користувачам можливостей для підтримки їх власних рішень про власне здоров'я. Ви можете використати Сайт для особистих, але не для комерційних цілей, відповідно до законодавства України.

8.2. Особи, що мають вищу медичну освіту, можуть подати заявку для Реєстрації в якості Фахівця. Подання заявки не гарантує завершення Реєстрації на Сайті в якості Фахівця.

8.3. Комерційне використання або поширення будь-якого Контенту не допускається.

8.4. При користуванні Сайтом ви погоджуєтеся не збирати будь-яку інформацію про інших Користувачів і Фахівців.

8.5. Ви погоджуєтеся використати сервіси Сайту відповідально, так, щоб це не було незаконним, загрозливим, образливим, не мало ознак порнографії, не несло шкідливого впливу на неповнолітніх, не було вульгарне, не було пов'язано з насильством, непристойністю, не зазіхало на недоторканість приватного життя, не містило елементів расової, етнічної і будь-якій іншій дискримінації.

8.6. Ви не можете отримати доступ до нашої мережі, устаткування або контенту будь-яким способом, який може завдати шкоди, вивести з ладу або погіршити їх, або заважати роботі іншої людини. Ви не можете намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якого Контенту, особистих профілів інших Користувачів або Фахівців, комп'ютерних систем, мереж, пов'язаних з Сайтом.

8.7. Ви не можете використати будь-які автоматизовані засоби (такі як, наприклад, "скрапинг") для доступу до Сайту. Такой несанкціонований доступ полягає, зокрема, у використанні облікових даних іншої людини, щоб отримати доступ до Сайту. Будь-яка спроба будь-якої фізичної або юридичної особи просити інформацію для входу будь-якого іншого користувача або Фахівця, також як спроба отримати доступ до рахунків Підприємця, Користувача, Фахівця буде розцінена як пряме порушення справжньої Угоди і чинного законодавства.

8.8. При використанні Сайту ви погоджуєтеся, що ми можемо присилати вам автоматичні повідомлення по електронній пошті, мобільному телефону або іншу контактну інформацію, надану вами в налаштуваннях особистого профілю, зокрема те, що відноситься до дій, які вам рекомендується зробити. Зміст таких повідомлень може вміщувати ваші персональні дані. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що при цьому ви отримуєте свою особисту медичну інформацію по електронній пошті, SMS або шляхом телефонного повідомлення, і це не є безпечним для збереження конфіденційності. Ви також розумієте і погоджуєтеся з тим, що, отримавши таку ​​інформацію про здоров'я по електронній пошті, SMS і так далі ви оплачуватимете відповідні послуги інтернет-провайдера, оператора мобільного зв'язку і так далі. У налаштуваннях облікового запису ви можете контролювати те, яка інформація передається вам, і яким чином її відправляти, ви можете відмовитися від отримання нагадувань, іншій інформації електронною поштою, SMS і так далі. Якщо ви не хочете отримувати особисту інформацію, то вам необхідно змінити відповідні налаштування облікового запису.

8.9. При порушенні будь-якогї з умов цієї Угоди ваш дозвіл на використання Контенту і послуг Сайту, Фахівців автоматично припиняється і ви повинні негайно знищити усі копії, які ви зробили з будь-якої частини Контенту.

9. Міжнародні користувачі

Ми не робимо ніяких заяв, що продукти, Контент або послуги, описані або доступні через Сайт, доступні і відповідають вимогам, які можуть пред'являтися за межами України.

10. Контент Фахівця

10.1. Фахівцями можуть бути тільки особи з вищою медичною освітою. Сайт не перевіряє достовірність документів, наданих Фахівцем сайту на підтвердження наявності вищої медичної освіти і не несе відповідальності у разі надання Фахівцем недостовірної інформації про себе.

10.2. Все, що створено, змінено, представлено, розміщено, видано і тому подібне Фахівцями на сайті, а також основи стосунків між Фахівцями і Підприємцями регулюється наступними спеціальними положеннями.

10.2.1. При наданні відповідей на питання Користувачів допускаються тільки змістовні відповіді медичного характеру в освітніх, довідкових цілях.

10.2.2. Фахівець не зобов'язаний відповідати на будь-кого поставлене питання.

10.2.3. Виступати Фахівцем можна тільки, якщо особа досить упевнена, що її знання і відповіді, ймовірно, будуть корисні для Користувачів.

10.2.4. Відповіді не повинні надавати конкретні рекомендації по лікуванню або створити враження, що вони є заміною реальної консультації з лікарем в розумінні законодавства України, окрім випадків надання відповіді ліцензійним Фахівцем.

10.2.5. Заборонено займатися медичною допомогою і/або медичним обслуговуванням через Сайт в розумінні законодавства України, навіть якщо Фахівець взаємодіє зі своїм фактичним пацієнтом.

10.2.6. Усі медичні інформаційні послуги платного характеру повинні надаватися через Сайт. Стосунки між Підприємцем і Фахівцем врегульовані "Договором надання платних інформаційних послуг", з умовами якого Фахівець погоджується при Реєстрації.

10.2.7. Фахівець повинен уникати розголошування інформації про Користувачів.

10.2.8. Відповіді не повинні носити рекламний характер.

10.2.9. Фахівець повинен посилатися на джерела інформації, коли це доречно, і уникати плагіату.

10.2.10. Використання відповіді як засоби для просування товарів, робіт або послуг забороняється.

10.2.11. Фахівець повинен уникати інших дій, що порушують ці або інші правила, які застосовуються до нього.

10.2.12. Якщо Фахівець створив шаблон графіку відеоконсультацій, Сайт залишає за собою право застосовувати цей шаблон без додаткового узгодження з Фахівцем до тих пір, поки Фахівець не змінить графік відеоконсультацій або не повідомить Сайт у письмовій формі на [email protected], що він цього не бажає.

11. Контент Користувачів

11.1. На Сайті можуть мати місце тільки питання, поставлені в освітніх, інформаційних, довідкових цілях. Вирішуються тільки питання, які можуть описувати загальну ситуацію, ілюструвати хворобу або її симптоми, і не мають бути факти, які створювали б враження унікальності випадку (такого, що може відноситися до одного конкретного користувача). В той же час питання повинні торкатися надання медичної інформації довідкового характеру.

11.2. Будь-які відповіді, отримані на Сайт, не є діагнозом або лікуванням. Зміст будь-якої відповіді є думкою Фахівця, що відповідає на питання.

11.3. Немає гарантії, що на будь-яке поставлене питання буде дана відповідь.

11.4. Користувач погоджується дотримуватися усіх умов роботи і не робити нічого, що привело б до анулювання (видалення, блокування) його особистого профілю, а саме:

11.4.1. Ставити питання так, щоб можна було подумати, що це унікальний випадок, що стосується конкретного користувача або є унікальним для якоїсь іншої конкретної людини, окрім питань медичної інформації довідкового характеру.

11.4.2. Погоджується, що він повнолітній.

11.4.3. Розміщувати ім'я (імена), адресу електронної пошти (адреси), або номер телефону, URL, або будь-яку іншу конфіденційну або особисту інформацію про вас або про яку-небудь другу фізичну або юридичну особу на Сайті.

11.4.4. Використати Сайт для цілей, що порушують законодавство.

11.4.5. Розміщувати матеріали, що порушують чиїсь права.

11.4.6. Видавати себе за іншу особу.

11.4.7. Розміщувати матеріали, що вводять в оману, є загрозливими, наклепницькими і так далі (оцінювати це ми будемо на власний розсуд).

11.4.8. Використати Сайт не за призначенням.

11.4.9. Розміщувати рекламу.

11.4.10. Ставити один і те ж питання кілька разів.

11.4.11. Поводитися таким чином, що заважало б іншим особам використати Сайт або зробило б користування Сайтом менш комфортним.

11.5. При використанні (зокрема, розміщенні контенту або при спробі отримати доступ) Сайту ви погоджуєтеся з тим, що ми маємо право на наш власний розсуд зробити таке: видалити Контент, що не відповідає цим умовам (чи попередити про видалення Контенту), припинити ваш доступ на Сайт у разі будь-якого порушення будь-якого з цих Умов; припинити доступ на Сайт, якщо реєстраційна інформація користувача і/або адреса електронної пошти більше не є актуальними; видалити будь-яке повідомлення Користувача на Сайті.

11.6. Ми залишаємо за собою право прибігати до будь-яких інших дій, якщо ми вважаємо це за необхідне для захисту особистої безпеки відвідувачів Сайту і громадськості.

11.7. Ви погоджуєтеся, що не відправлятимете або не передаватимете Сайту будь-яку інформацію, яка порушує які-небудь права будь-якої особи. Якщо ви розміщуєте ділову інформації, ідею, концепцію або винахід і так далі на Сайті, ви тим самим погоджуєтеся, що таке розміщення не є конфіденційним. Ви погоджуєтеся з тим, що завантажувати будь-які файли ви можете тільки коли у вас є усі необхідні права і дозвільні документи.

11.8. Строго заборонені завантаження будь-якого роду матеріалів, що містять вирази ненависті, насильства, образливих зображень або поведінки, непристойності, порнографію і так далі, що може привести до громадянської, адміністративній або кримінальній відповідальності відповідно до чинного законодавства або іншим чином суперечить положенням Угоди.

11.9. Ви погоджуєтеся, що ви не завантажуватимете будь-який матеріал, що містить програмні віруси або будь-який інший комп'ютерний код, файли або програми, призначені для знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного програмного забезпечення або веб-сайту.

11.10. Викачувавши будь-який файл, мультимедіа, інформацію і так далі (окрім файлів, що передаються вами Фахівцеві при наданні їм інформаційних послуг) ви надаєте нам дозвіл на використання, копіювання, друк, відображення, відтворення, зміну, публікацію.

11.11. Ви погоджуєтеся відшкодувати Сайту усі витрати (збитки), що виникли внаслідок не виконання вами умов Угоди.

11.12. Ми залишаємо за собою право видаляти будь-який Контент і що-небудь інше, що знаходиться на Сайті, на власний розсуд.

12. Відповідальність і відсутність гарантій 

12.1. Користувач використовує сервіси Сайту на свій страх і ризик. Сервіси надаються "як є". Власник не бере на себе ніякої відповідальності, у тому числі за невідповідність сервісів Сайту очікуванням Користувача або Фахівця.

12.2. Сайт не гарантує, що:

- Послуги надаються безперервно, швидко, надійно і без помилок;

- результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в якійсь ролі (наприклад, для лікування, встановлення і/або підтвердження яких-небудь фактів);

- якість якого-небудь продукту, послуги, інформації і ін., отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Користувача.

12.3. Будь-яку інформацію і/або матеріали (у тому числі завантажене програмне забезпечення, листи, відповіді, інструкції і так далі), доступ до яких Користувач дістає з використанням сервісів (у тому числі, платних) Сайту, Користувач може використати на свій ​​власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання вказаної інформації і/або матеріалів, у тому числі за збиток, який це може заподіяти Користувачеві, комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду.

12.4. Сайт не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання Користувачем сервісів Сайту або окремих частин/функцій сервісів.

12.5. Сайт або будь-які особи, задіяні на Сайті, не несуть відповідальності за ускладнення захворювань, травми, смерть, викликані вашим використанням або неправильним використанням Сайту або Контенту (у тому числі Контенту Користувачів і/або Контенту Фахівців).

12.6. Користувач не має права вимагати від Сайту переказу (повернення) грошових коштів зі свого рахунку на Сайті на будь-які інші рахунки (банківський, картковий і ін.).

12.7. Сайт виконує свої зобов'язання стосовно будь-якої фінансової акції, що проводиться Сайтом, за умови суворого дотримання користувачем умов акції, як це прописано в рекламному банері акції або у будь-яких інших документах Сайту. Усі фінансові акції, що проводяться Сайтом, одноразові - Сайт виконує свої зобов'язання стосовно кожної фінансової акції тільки один раз.

12.8. Обмеження відповідальності в цьому розділі, не відносяться до порушень вами положень права інтелектуальної власності або ваших зобов'язань, що стосуються відшкодування збитків за даною Угодою.

13. Сайти і контент третіх осіб

13.1. Сервіси Сайту можуть утримувати посилання на інших сайтах в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і їх Контент не перевіряються на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і тому подібне). Ми не несемо відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач або Фахівці дістають доступ з використанням їх сервісів, у тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і тому подібне, а також за доступність таких сайтів або їх контенту і наслідки їх використання.

13.2. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, отримані з використанням сервісів Сайту, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, діяльності), за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах Сайту.

14. Розділ "Особистий кабінет пацієнта"

14.1. Система Сайту надає авторизованим Користувачам можливість отримання безкоштовної і платної медичних інформаційних послуг.

14.2. Власник з моменту здійснення Користувачем усіх дій, вказаних в п.14.5 цієї Угоди, надає Користувачеві можливість укласти Договір надання платних інформаційних послуг Фахівцем на умовах, передбачених в Додатку до цієї Угоди, а також надає Користувачеві можливість отримання безвідплатних послуг, які полягають в наданні письмової відповіді на письмове питання Користувача.

14.3. Сайт не несе відповідальності:

- за якість інформаційних послуг, що надаються Фахівцем;

- за його професіоналізм і відповідність його кваліфікації встановленим вимогам;

- за достовірність документів, що підтверджують кваліфікацію Фахівця.

14.4. Сайт не є установою охорони здоров'я, не надає медичну допомогу і не здійснює медичне обслуговування. Фахівець в стосунках з Користувачем не надає медичну допомогу, не здійснює медичне обслуговування, але надає медичну інформацію довідкового характеру з використанням технічних засобів Сайту.

14.5. Для отримання Безвідплатної послуги авторизований Користувач повинен сформувати Заявку Користувача, тобто у вікні "Поставити своє питання" відмітити зміст питання і надати додаткову інформацію, користуючись підказками Сайту. Після того, як Заявка Користувача сформована, до неї мають доступ усі зареєстровані на Сайті фахівці. Будь-який з Фахівців може дати відповідь на вказане в Заявці користувача питання.

14.6. Умови і порядок надання Платних послуг визначаються в Договорі надання платних інформаційних послуг, форма якого встановлена ​​Підприємцем і міститься в Додатку Угоди.

14.7. Система Сайту має право заблокувати Користувачеві доступ до Системи Сайту, у тому числі, платного довідково-інформаційного контенту, у разі порушення Користувачем умов справжньої Угоди або у разі, якщо система Сайту визнає дії Користувача шахрайськими або іншим чином спрямованими на порушення чинного законодавства України, у тому числі псування сервісу, підрив репутації сервісу або бренду, дос-атаки і тому подібне. В цьому випадку засоби, сплачені Користувачем до моменту надання Користувачеві доступу до платного довідково-інформаційного контенту, повертаються Користувачеві відповідно до умов п.14.6. Угоди. Інші грошові кошти поверненню не підлягають.

15. Ліцензійний контент

15.1. Деякий контент може використовуватися з дозволу третіх осіб.

15.2. Ліцензії (дозволи) на використання деякого контенту можуть містити додаткові умови. У випадку, якщо така ліцензія (дозвіл) містить додаткові умови, доступність таких умов забезпечується Підприємцем на Сайті, в Угоді або в розділі Додаткова інформація Сайту.

16. Рішення суперечок

16.1. Більшість проблем можна вирішити швидко, зв'язавшись з нашою службою підтримки - [email protected]

16.2. У маловірогідному випадку, коли наша команда підтримки не в змозі розв'язати проблему, ви можете скористатися способами захисту своїх прав, передбаченим законодавством України, зокрема, ви можете звернутися до відповідного суду для вирішення суперечки в судовому порядку.

17. Блокування

17.1. Усі Користувачі і Фахівці зобов'язані дотримуватися положень справжньої Угоди.

17.2. Дозвіл на використання контенту і послуг, надане вам, вважається відкликаним, якщо ви порушуєте будь-яку з умов справжньої Угоди. Ми можемо встановити обмеження, змінити або припинити ваше право на контент і використання Сайту і Послуг у будь-який час. Це призупинення або припинення може привести до знищення інформації і іншого Контенту.

18. Інші положення

18.1. До цієї Угоди застосовуються норми законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають дозволу відповідно до законодавства України. Усі можливі спори, витікаючі із стосунків, регульованих справжньою Угодою, дозволяються в порядку, встановленому чинним законодавством України, по нормах українського права.

18.2. Якщо з тих або інших причин одно або декілька положень справжньої Угоди будуть визнано недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

18.3. Бездіяльність з боку Підприємця у разі порушення Користувачем або Фахівцем положень Угоди не позбавляє Підприємця права зробити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Підприємця від своїх прав у разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

18.4. Укладаючи цю угоду Користувач підтверджує, що є дієздатним і повнолітнім, а Фахівець крім того підтверджує достовірність усіх наданих в процесі Реєстрації документів.

Дивитися "Договір надання платних інформаційних послуг"